ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS


Algemeen

 • Louisanne Massage gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt voor een massage,
  kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden & Huisregels, zoals vermeld op de website vanLouisanne Massage
  en hiermee akkoord gaat.

 • Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden & Huisregels verklaart de cliënt tevens dat hij/zij
  Louisanne Massage niet aansprakelijk stelt voor mogelijke bij- of nawerkingen van de massages.

 • Voorafgaand aan de behandeling wordt een korte intake (anamnese) afgenomen om persoonlijke gegevens van de
  cliënt te verzamelen ten aanzien van o.a. medische klachten, medicijngebruik, blessures en/of andere contra-indicaties zodat
  Louisanne Massage de massages hierop kan afstemmen.

 • Deze gegevens, evenals ook alle andere informatie die de cliënt de masseurs van Louisanne Massage
  tijdens een behandeling verschaft, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de cliënt
  worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.

 • Louisanne Massage is aangesloten bij beroepsverenigingen Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en Shiatsu Vereniging Nederland (SVN).


Aansprakelijkheid

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen, gevraagd en ongevraagd, van de juiste informatie ten aanzien van
  zijn/haar gezondheid.

 • Massage is geen vervanger van de reguliere geneeskunde. Als de cliënt fysieke klachten heeft, moet hij/zij deze eerst aan de huisarts voorleggen. Bij ernstige fysieke of mentale klachten vraagt Louisanne Massage de cliënt om toestemming te vragen aan de
  behandelend specialist.

 • Louisanne Massage stelt geen medische diagnose en kan afzien van een behandeling als Louisanne Massage
  tot de conclusie komt dat een massage niet verantwoord is. Louisanne Massage zal dit met de cliënt overleggen en de cliënt
  adviseren om naar een zorgverlener (huisarts, fysiotherapeut, etc.) te gaan.

 • Louisanne Massage is niet aansprakelijk voor materiële schade van de cliënt als gevolg van het bezoeken van de
  massagestudio. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van de eigendommen van de cliënt,
  tijdens of na een bezoek aan de massagestudio.

 • Louisanne Massage heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Balens Verzekeringen.


Afspraken en behandelingen

 • Louisanne Massage behandelt alleen op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of via de
  e-mail gemaakt worden.

 • Gemaakte afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan de massage. Afspraken die korter
  dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, of waarbij men niet op de afspraak verschijnt, zullen voor de helft in rekening
  worden gebracht.

 • De betaling voor de behandeling dient direct na de massage te geschieden.


Dossiervorming

 • Louisanne Massage is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Het dossier van de cliënt wordt vertrouwelijk behandeld en
  zonder toestemming van de cliënt nooit aan derden worden verstrekt.

 • Louisanne Massage bewaart de gegevens van de cliënt niet langer dan strikt nodig.


Hygiëne

 • Hygiëne en veiligheid staan voorop bij Louisanne Massage. Louisanne Massage verwacht dat de cliënten zich aan de door
  Louisanne Massage gestelde hygiene-maatregelen houden, evenals aan de specifieke door het RIVM geadviseerde corona-maatregelen.


Contra-indicaties en gedeeltelijke contra-indicaties

 • Bij één van de onderstaande contra-indicaties zal Louisanne Massage de cliënt niet behandelen. Bij twijfel kan
  de cliënt contact opnemen met Louisanne Massage: corona / ernstige vaataandoening / trombose / koorts of griep /
  uitputting, zware oververmoeidheid / besmettelijke huidziektes / steenpuisten / zwangerschap / depressie.

 • Bij één van de onderstaande gedeeltelijke contra-indicaties zal Louisanne Massage dat specifieke lichaamsdeel (mogelijk)
  niet masseren: spataderen: de benen worden niet gemasseerd / sportblessure: het gebied van de blessure wordt mogelijk niet behandeld.