ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

 • Louisanne Massage gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt voor een massage,
  kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden van Louisanne Massage en hiermee akkoord gaat.

 • Voor de shiatsu therapie gelden aanvullende algemene voorwaarden. Deze zijn hier te vinden incl. de privacy verklaring.

 • Massage is géén vervanger van de reguliere geneeskunde. Als de cliënt fysieke klachten heeft moet hij/zij deze eerst
  aan de huisarts voorleggen. Bij ernstige fysieke of mentale klachten vraagt Louisanne Massage de cliënt om toestemming te vragen aan de behandelend specialist.

 • Voorafgaand aan de behandeling wordt een korte intake (anamnese) afgemomen om persoonlijke gegevens van 
  de cliënt te verzamelen ten aanzien van o.a. medische klachten, medicijngebruik, blessures en/of contra-indicaties
  zodat Louisanne Massage de massages hierop kan afstemmen.

 • Deze gegevens, evenals ook alle andere informatie die de cliënt de masseurs van Louisanne Massage
  tijdens een behandeling verschaft, worden vertrouwelijk en conform de AVG behandeld.
  Zonder toestemming van de cliënt worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.

 • Louisanne Massage is aangesloten bij beroepsverenigingen Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en Shiatsu Vereniging Nederland (SVN).


Aansprakelijkheid

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen, gevraagd en ongevraagd, van de juiste informatie ten aanzien van zijn/haar gezondheid.

 • Louisanne Massage stelt géén medische diagnose en kan afzien van een behandeling als Louisanne Massage
  tot de conclusie komt dat een massage niet verantwoord is. Louisanne Massage zal dit met de cliënt overleggen en de cliënt adviseren om naar een zorgverlener (huisarts, fysiotherapeut, etc.) te gaan.

 • Louisanne Massage is niet aansprakkelijk voor mogelijke fysieke of mentale bij- of nawerkingen van de massages.

 • Louisanne Massage is niet aansprakelijk voor materiële schade van de cliënt als gevolg van het bezoeken van de
  massagestudio. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van de eigendommen van de cliënt,
  tijdens of na een bezoek aan de massagestudio.

 • Louisanne Massage heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Balens Verzekeringen.


Afspraken en behandelingen

 • Louisanne Massage masseert uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of via de
  e-mail gemaakt worden.

 • Gemaakte afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan de massage. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, of waarbij men niet verschijnt, zullen 100% in rekening worden gebracht.

 • De betaling voor de massage dient direct na de massage te geschieden via Tikkie of contant. Op verzoek
  kan na de massage een factuur worden toegestuurd per e-mail.


Dossiervorming

 • Louisanne Massage is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Het dossier van de cliënt wordt vertrouwelijk en
  conform de AVG behandeld en zal zonder toestemming van de cliënt nooit aan derden worden verstrekt.

 • Louisanne Massage bewaart de gegevens van de cliënt niet langer dan strikt noodzakelijk.


Contra-indicaties en gedeeltelijke contra-indicaties

 • Bij één van de onderstaande contra-indicaties zal Louisanne Massage de cliënt niet behandelen: 
  ernstige vaataandoening / trombose / koorts of griep / uitputting, zware oververmoeidheid /
  bemettelijke huidziektes / steenpuisten / zwangerschap (1e trimester) / depressie.
  Bij twijfel kan de cliënt contact opnemen met Louisanne Massage.

 • Bij één van de onderstaande gedeeltelijke contra-indicaties zal Louisanne Massage dat specifieke lichaamsdeel (mogelijk) niet masseren: spataderen: de benen worden niet gemasseerd / sportblessure: het gebied van de blessure wordt mogelijk niet behandeld.
   

Klachten

 • Mocht u niet tevreden zijn over de door Louisanne Massage verschafte massage, bespreek dit dan met ons.
  Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een vertrouwenspersoon van de
  beroepsvereninging NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) of SVN (Shiatsu Vereniging Nederland) door uw klacht aldaar te bespreken.
  T.a.v. shiatsu therapie kunt u zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschileninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Zie hiervoor ook: http://shiatsuvereniging.nl